Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Transatlantický tunel (1/3, CZ)

Jack Addams
8 years ago|1.2K views
Transatlantický tunel (1/3, CZ)
Mimořádné projekty / Neobyčajné projekty / Extreme Enginnering:
Transatlantický tunel / Trans-Atlantic Tunnel

Rok 2099 - projekt transatlantického železničného tunela s premávkou rýchlosťou cca 8100 km/h (5 000 mph). Sci-fi ? Dnes už nie. Umožní na jednom brehu Atlantiku bývať, a na druhom pracovať. Ponúka nový, od doterajších radikálne odlišný spôsob prekonávania oceánu, oddeľujúceho 3000 míľ od seba "Starý svet" od "Nového sveta". 1 mld. ton ocele, t.j. ročná produkcia oceliarní celého sveta. Náklady sú astronomické - 12 triliónov USD (9 triliónov EUR). Po jeho dokončení sa život ľudí zmení tak, ako nikdy doteraz. 6 miliónov ľudí prekonáva Atlantik ročne, väčšina letecky, a zabije im to väčšiu časť dna. Tunelom to potrvá menej ako hodinu. Tunel, ktorý je snom technikov už po stáročia, je už na dosah.
Už Jules VERNE "projektoval" tunel s prevádzkou rýchlosťou 1 000 mph. Neskôr technici z Japonska, Švajčiarska a USA vytvorili nový projekt. Extrémne podmienky budovania, závratné množstvá materiálu, avšak projekt je realizovateľný. Jednou z hlavných otázok bola trasa, keďže náklady sú cca 1 mld. USD na míľu. Prvou myšlienkou bola tá najkratšia, avšak optimálnou by bola i z pobrežia New Foundlandu cez Grónsko a Island s následným rozdelením trate do Škótska a Nórska.
Aká však bude bezpečnosť počas výstavby ako i prevádzky, stabilita tunelu, odolnosť voči vplyvom tektonickej činnosti, veľkým morským živočíchom, ponorkám, výbuchom, údržba?

súvisí aj s / associated also with:
železnica železnice zeleznica zeleznice vysokorýchlostný vysokorychlostní High-Speed High Speed vlak vlaky Train Trains Railway Railroad železničná železniční doprava stanica trať
tovar nákladný nákladné nákladní Cargo Freight
EÚ TEN-T Modernizácia
železničná časť železniční část Railway Part česky Czech
United States of America USA U.S.A. United States US U.S.