5 years ago

Thomas Rusiak - Wrenches

Thomas Rusiak
Thomas Rusiak
THOMAS RUSIAK - WRENCHES (Wrenches)

Film Producer: Mikael Lopez
Film Director: Martin Rinman
Composer Lyricist: Fredrik Okazaki Bergström, Carl-Johan Bohlin, Thomas Rusiak

© 2015 Universal Music AB