2 years ago

Gia Koka - cry baby

Gia Koka
Gia Koka
GIA KOKA - CRY BABY (cry baby)

Film Producer: bpmfx
Studio Personnel: Jordan Schultz
Producer: Dom Lyttle
Composer Lyricist: Garrett Nash, Gia Koka, Danny Shah, Sam Renders

© 2020 Gia Koka, under exclusive license to Universal Music GmbH