3 years ago

Sheena Ringo - Gate Of Living

Sheena Ringo
Sheena Ringo
SHEENA RINGO - GATE OF LIVING (Gate Of Living)

Associated Performer: Satoshi Shoji, Ado Matsumoto, Hideyo Takakuwa, Hirofumi Wada, Yuji Yamada, Yukinori Murata, Akane Irie, Tetsuya Cho, Daisuke Yamamoto, Karin Tajima, Yoichi Murata, Chikako Nishimura, Satoko Seki, Jo Kuwata, Haruko Yano, Sheena Ringo, Yoshihiko Maeda, Akiko Shimauchi, Koji Nishimura, Tsutomu Isohata, Otohiko Fujita, Great Eida, Amiko Watabe, Midori Takada, Wataru Mukai, Kojiro Takizawa, Tatsuo Ogura, Ayumu Koshikawa, Masashi Togame, Yuya Tamura, Dj Daishizen, Masaki Hayashi
Film Director: Yuichi Kodama
Composer Lyricist: Not Applicable
Film Producer: GEEK PICTURES

© 2019 UNIVERSAL MUSIC LLC