4 years ago

Juan Diego Flórez - Amor Marinaro (Me voglio fa’ ‘na casa)

Juan Diego Flórez
Juan Diego Flórez
JUAN DIEGO FLóREZ - AMOR MARINARO (ME VOGLIO FA’ ‘NA CASA) (Amor Marinaro (Me voglio fa’ ‘na casa))

Arranger: Luis Prado
Composer: Gaetano Donizetti
Author: Anonymous

© 2015 Decca Music Group Limited