4 years ago

Shione Yukawa - Midori no Arch

Shione Yukawa
Shione Yukawa
SHIONE YUKAWA - MIDORI NO ARCH (Midori no Arch)

Film Director: Hideo Kawatani
Author: Shione Yukawa
Associated Performer: Takuji Aoyagi, Mahito Fujiwara, Wataru Iga, Soichiro Suzuki
Film Producer: Tetsushi Suehiro
Composer: Takashi Nagazumi

© 2005 EMI Music Japan Inc.