Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Xem toàn màn hình

Khởi động Kick-off YxineFF 2011 tại Hà Nội

YxineFF
YxineFF
8 năm trước|337 lượt xem
Place: TPD, Hà Nội, Việt Nam
Time: 29.05.2011
-Quay phim / Cameraman: Nguyễn Trung Hiếu
-Dựng phim / Editor: Nguyễn Trung Kiên
-Tổ chức / Organisators: Đỗ Quốc Trung / Chu Ánh Nguyệt / Trần Anh Tuấn
- Nhạc / Music: After Hour
(c) YxineFF 2011