Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Xem toàn màn hình

1-month-Trailer YxineFF

YxineFF
YxineFF
8 năm trước|262 lượt xem
1 tháng YxineFF đầy khám phá, yêu thương và chia sẻ. YxineFF cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn với một món quà nhỏ: Trailer 1 tháng YxineFF với hình ảnh từ các bộ phim đã đang và sẽ được chiếu trong tháng tới tại YxineFF. ♥ 1 month YxineFF of adventure, love and sharing. YxineFF thank you for your supports with a small gift: 1-month-trailer YxineFF with moving pictures from the short films shown at YxineFF last month and next month.

* Đạo diễn / Director: Thân Trọng Tuấn Anh
* Dựng phim / Editor: Thân Trọng Tuấn Anh
* Âm nhạc / Music: Roots by Galdson (thanks alot for the wonderful music!)
* Hình ảnh từ / Pictures from: (theo thứ tự xuất hiện / in order of appearance)
Thảo nguyên xanh tươi (Green Meadow) - Phan Ý Ly
Người đàn bà, hai con chó và năm con mèo (A woman, two dogs and five cats) - Tạ Nguyên Hiệp, Dương Thu Ngọc, Cao Ý Nhi, Nguyễn Tuấn Anh
Bóng rối (The Marionettes' Shadow) - Thủy Giang
Rẽ trái (Turn Left) - Tuấn Anh
Ngã (Ego) - KT Đoàn
Cắt (Cutting) - Trần Lý Trí Tân
The Journey Unknown - Đỗ Đăng Thường
Je ne suis pas mort - Trương Ngữ

Duyệt thêm video