Recherche
Bibliothèque
Se connecter
Regarder en plein écran
il y a 7 mois

Taure’a ‘āpī nō te RSMA-Pf

Ia tae i te ha’amatara’a ha’api’ira’a no te ava’e atete i teie matahiti piti tauatini piti ahuru ma ho’e, te opua nei te Rsma i te tahi mau fa’anahora’a api : Te mau ihotae faito matahiti api. Te fa : oia hoi te tauturura’a i te feia api e fa’arue nei te tau haapiiraa ; E parau fa’aù ta’atira’a teie opuara’a e te pù fa’aterera’a ha’api’ira’a DGEE, te pù MEA, te mau fare ha’api’ira’a tuarua no Mahina , Diademe, Faa’a, Gauguin e te amuitahira’a Arii Heiva Rau.

Te hia’ai anei oe e manuia , Amui mai ia matou nei.

Vidéos à découvrir

Vidéos à découvrir