5 years ago

Gia Koka - Trippin'

Gia Koka
Gia Koka
GIA KOKA - TRIPPIN' (Trippin')

Film Producer: The Resistance
Producer: The Gifted, Gia Koka, Beardeaux, Morgan Avenue
Composer Lyricist: Morien van der Tang, Louis Castle, Natalia Koronowska, James Bairian

© 2018 Gia Koka, under exclusive license to Universal Music GmbH