7 năm trước

Bộ đồ chơi cát cho bé: Xe đẩy ,ô tô , xẻng xúc ,cào, thùng Ministry of sand toys for the baby: sand trolley , sand car

KidToy Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=Hp8vXg036xA
Bộ đồ chơi nhà cát thông minh, giúp trẻ tăng khả năng quan sát, xử lý tình huống, vui chơi tập thể tính tập thể, tăng khả năng tuy duy phát triển trí tuệ.
Bộ đồ chơi nhà cát cho bé : Xe đẩy cát, ô tô chở cát, xẻng xúc cát, cào cát, xúc, thùng đựng cát, cá heo ... Ministry of sand toys for the baby: sand trolley , sand passenger cars, shovel sand, sand rake, scoop, sand bins, dolphins ...
+Website: http://kidtoyvn.com/
+Fanpage facebook: https://www.facebook.com/SmartKidToy
+Twitter: https://twitter.com/KidToyVN
+Google Plus: https://plus.google.com/+Kidtoyvn/
+Instagram: https://instagram.com/kidtoyvn/

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video