Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Khám phá các loại xe ô tô nhiều màu sắc: xe bus, xe đua, xe tải, xe cần cẩu, xe siêu nhân, xe robot biến hình,...Discover the kind of colorful cars: Bus racing, trucks, cranes, cars superheroes, morphing robot car,

3 năm trước9.7K views

Khám phá các loại xe ô tô nhiều màu sắc: xe bus, xe đua, xe tải, xe cần cẩu, xe siêu nhân, xe robot biến hình,...Discover the kind of colorful cars: Bus racing, trucks, cranes, cars superheroes, morphing robot car, ...体验那种五颜六色的汽车:汽车赛车,卡车,起重机,汽车超级英雄,变形机器人汽车,...
Découvrez le genre de voitures colorées: course de bus, camions, grues, voitures super-héros, morphing voiture robot, ...、ロボットカーをモーフィング、バスレース、トラック、クレーン、車のスーパーヒーロー...:カラフルな車のようなものを発見
Откройте для себя вид красочных автомобилей: шины гонок, грузовиков, кранов, автомобилей супергероев, морфинг робот автомобиль, ...
Video giúp bé nhận biết màu sắc, phân biệt các loại ô tô, giúp phát triển trí thông minh và sự nhân biết cho bé..Video helps children recognize colors, distinguish automobiles, help develop the human intelligence and know the baby ..
Hãy ĐĂNG KÝ để xem video mới nhất, THÍCH và CHIA SẺ để bạn bè cùng xem cũng như ủng hộ mình nhé !
Để lại NHẬN XÉT hay YÊU CẦU về một thể loại video nào đó mà bạn hoặc con bạn muốn xem, mình sẽ làm video và post theo yêu cầu.
Leave a comment or REQUEST for a certain kind of video that you or your children want to see, I'll make a video and post on request.
SUBSCRIBE, LIKE and SHARE to support us please!

Видео помогает детям распознавать цвета, различают автомобили, помочь развить человеческий интеллект и знаю be..Video помогает детским Nhan цвета, Различают Автомобили, помочь развить человеческий интеллект и знать ребенок ..
Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы увидеть новейшие видео, лайк и поделиться с друзьями, чтобы увидеть и поддержать себя!
Оставить комментарий или запрос для определенного вида видео, которое вы или ваши дети хотят видеть, я буду делать видео и разместить по запросу.

ビデオは、自動車を区別する、be..Video子供nhận色を助けるために人間の知性やノウハウの開発に役立つ赤ちゃんを人間の知性の開発を支援し、知っている子供たちは、色を認識し、自動車を区別しています..
自分を見てサポートするために友人に最新のビデオ、LIKEとシェアを見るために登録してください!
あなたやあなたの子供が見たいビデオの特定の種類のコメントもしくはリクエストを残し、私はビデオを作成し、リクエストに応じて投稿します。
Vidéo aide les enfants à reconnaître les couleurs, distinguent les voitures, aider à développer l'intelligence humaine et le savoir pour be..Video aide aux couleurs de l'enfant, la distinction Automobiles, aider à développer l'intelligence humaine et de savoir le bébé ..
S'il vous plaît vous inscrire pour voir la dernière vidéo, apprécier et partager à vos amis à voir et à vous soutenir!
Laisse un commentaire ou une requête pour un certain type de vidéo que vous ou vos enfants voulez voir, je vais faire une vidéo et de post sur demande.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình !
Thank you for watching my video !
视频帮助孩子认识颜色,分辨汽车,有助于发展人的智力和知识为be..Video帮助孩子NHAN颜色,区分汽车,帮助发展人类的智慧,知道宝宝..
请注册查阅最新的视频,喜欢和分享给朋友看,支持你们!
发表评论,或要求提供某种你或你的孩子想看到的视频,我会做一个视频和张贴请求。

More video:
+ https://www.youtube.com/watch?v=I_921hNfToc
Khám phá đồ chơi: Hộp quà bí ẩn Toys discovery : mystery gift box 玩具发现:神秘礼物盒 おもちゃ発見:神秘的なギフトボックス Jouets découverte: une boîte cadeau mystérieux Открытие Игрушки: таинственный подарок коробка

Cùng dõi theo KidToy Việt Nam khám phá hộp quà bí ẩn với các đồ chơi ngộ nghĩnh! . Hộp quà bí ẩn chứa cả vườn thú vui nhộn với các bạn: Gấu bắc cực, khỉ, lợn, khủng long... giúp bé nhận biết màu sắc và các con vật.
Along Vietnam Kids Toy explore mysterious gift box with fun toys! Mystery gift boxes contain all zoos fun with you: Polar bears, monkeys, pigs, dinosaurs ... help babies learn colors and animals.

+ https://www.youtube.com/watch?v=Hp8vXg036xA
Bộ đồ chơi nhà cát thông minh, giúp trẻ tăng khả năng quan sát, xử lý tình huống, vui chơi tập thể tính tập thể, tăng khả năng tuy duy phát triển trí tuệ.

Find US:
+Website: http://kidtoyvn.com/
+Fanpage facebook: https://www.facebook.com/SmartKidToy
+Twitter: https://twitter.com/KidToyVN
+Google Plus: https://plus.google.com/+Kidtoyvn/
+Instagram: https://instagram.com/kidtoyvn/

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Khám phá các loại xe ô tô nhiều màu sắc: xe bus, xe đua, xe tải, xe cần cẩu, xe siêu nhân, xe robot biến hình,...Discover the kind of colorful cars: Bus racing, trucks, cranes, cars superheroes, morphing robot car,
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x379jaf" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Khám phá các loại xe ô tô nhiều màu sắc: xe bus, xe đua, xe tải, xe cần cẩu, xe siêu nhân, xe robot biến hình,...Discover the kind of colorful cars: Bus racing, trucks, cranes, cars superheroes, morphing robot car,
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x379jaf" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên