12 years ago

excursion

krokodil
kompjůtrová verze / computer version
autoři / authors:
obraz(y) / image(s) - Felix Krautgartner, Daniela Talachová
hudba / music / text - krokodil
1. úvod / introduction
2. město / city
3. cesta / way (3-hlasá fuga / 3-voices fugue)
4. hledání / search
5. coda