شرح و تفسیر آیه 61 سوره هود - جلسه دوم

  • 2 months ago
شبكه جهانى توحيد | TOWHEED TV
شرح و تفسیر آیه 61 سوره هود - جلسه دوم
برنامه زنده تفسیر قرآن کریم - تفسیر سوره هود - توسط دکتر عبدالرحیم ملازاده
تاریخ اجرای برنامه: 04 ژوئن 2021 | CH1 04 06 2021 17 20 15 094

لطفاً در کانال اول و دوم یوتیوب «شبکه جهانی توحید» مشترک شوید؛ سپس بر روی نماد زنگ () کلیک کنید تا تمام اعلان ها را دریافت کنید
________________________________________
عضویت در کانال دوم یوتیوب شبکه جهانی توحید
https://bit.ly/3Pu6PH2
________________________________________
شبكه جهانى توحيد | TOWHEED TV
The official channel of TOWHEED TV on YouTube | Islam, Ahlus-Sunnah, in the Persian language
#شبکه_جهانی_توحید #اهل_سنت_ایران #تفسیر_سوره_هود
****************************************************************************
لینک کمک مالی به شبكه توحيد
http://paypal.com/paypalme/TowheedTV
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
پخش زنده شبکه توحید از طریق اینترنت جهت مشاهده در موبایل و کامپیوتر
http://towheedtv.live
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
عضویت در کانال دیلی موشن شبکه جهانی توحید
https://www.dailymotion.com/TOWHEEDTV
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
لینک کانال اصلی یوتیوب شبکه جهانی توحید
https://www.youtube.com/TOHEEDTVOfficial?subs.confirmation=1
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
لینک عضویت در کانال دوم یوتیوب شبکه جهانی توحید
https://www.youtube.com/channel/UCTvHZhFSMR5NrudjcW-N-gQ?subs.confirmation=1
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
لینک پخش زنده برنامه های تفسیر زنده قرآن کریم دکتر عبدالرحیم ملازاده در تلگرام
https://t.me/Towheedtv_live
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
لینک کانال تلگرام شبکه جهانی توحید
https://t.me/ToheedTvFarsi
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
لینک (جدید) صفحه فیسبوک شبکه جهانی توحید
https://www.facebook.com/towheedtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
لینک (قدیمی) صفحه فیسبوک شبکه جهانی توحید
https://www.facebook.com/ToheedTVofficial


لطفاً صفحات اجتماعی شبکه توحید را دنبال کرده و با اشتراک گذاری مطالب و لینکها در اجر دعوت توحیدی سهیم شوید