16 days ago

LipidDryer Ultralaziness 3000 | LipidSušič Ultralenost 3000

RN Artworks
How do we dry lipids at the University of Chemistry and Technology in Prague? It’s better to work smarter, not harder. The LipidDryer Ultralaziness 3000 is a 3D printed tool for drying lipids dissolved in organic solvents. It is easy to assemble, easy to use and easy to clean. Up to 4 vials of lipids can be dried at a time, which also saves time. It is named Ultralaziness because I was lazy to dry the lipids by hand one vial at a time, so I designed and created this tool to save me work and time.

Jak sušíme lipidy na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze? Je lepší pracovat chytřeji, ne tvrději. LipidSušič Ultralenost 3000 je 3D vytisklý nástroj na sušení lipidů rozpuštěných v organických rozpouštědlech. Je jednoduché ho sestavit, jednoduché používat a jednoduché čistit. Najednou lze sušit až 4 vialky s lipidy, což zároveň šetří čas. Název Ultralenost má proto, že jsem byl líný sušit lipidy ručně jednu vialku po druhé, tak jsem navrhl a vytvořil tento nástroj, aby mi šetřil práci a čas.

Browse more videos

Browse more videos