LipidDryer Ultralaziness 3000 | LipidSušič Ultralenost 3000

  • 9 months ago
How do we dry lipids at the University of Chemistry and Technology in Prague? It’s better to work smarter, not harder. The LipidDryer Ultralaziness 3000 is a 3D printed tool for drying lipids dissolved in organic solvents. It is easy to assemble, easy to use and easy to clean. Up to 4 vials of lipids can be dried at a time, which also saves time. It is named Ultralaziness because I was lazy to dry the lipids by hand one vial at a time, so I designed and created this tool to save me work and time.

Jak sušíme lipidy na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze? Je lepší pracovat chytřeji, ne tvrději. LipidSušič Ultralenost 3000 je 3D vytisklý nástroj na sušení lipidů rozpuštěných v organických rozpouštědlech. Je jednoduché ho sestavit, jednoduché používat a jednoduché čistit. Najednou lze sušit až 4 vialky s lipidy, což zároveň šetří čas. Název Ultralenost má proto, že jsem byl líný sušit lipidy ručně jednu vialku po druhé, tak jsem navrhl a vytvořil tento nástroj, aby mi šetřil práci a čas.

Recommended