2 năm trước

Philippines: Quyên góp xe đạp giúp những người khó khăn | VTC

NOW GIẢI TRÍ
NOW GIẢI TRÍ
VTC | Với tôn chỉ “lòng tốt luôn cần được nuôi dưỡng và lan tỏa”, một quỹ từ thiện tại Philippines khuyến khích mọi người cùng nhau san sẻ khó khăn do tác động từ dịch bệnh Covid-19 bằng cách quyên góp xe đạp.