2 năm trước

Ngày càng nhiều trẻ em Trung Quốc mang họ mẹ | VTC

NOW GIẢI TRÍ
NOW GIẢI TRÍ
VTC | Một xu hướng ngày càng rõ rệt đang làm thay đổi truyền thống ở Trung Quốc, đó là cho con mang họ mẹ. Đây là một hệ quả của việc Trung Quốc thay đổi từ chính sách 1 con sang cho phép mỗi cặp vợ chồng được có 2 con.