Search
Library
Log in
Watch fullscreen
2 years ago|63 views

Seminár Aká si mi krásna... Marián Fecko [part1]

Katedra Matematiky FPV UMB
Prednášajúci: Marián Fecko, Katedra teoretickej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Názov prednášky: "Diferenciálna geometria ako kľúčový nástroj teoretickej fyziky"
Abstrakt: "Moderná diferenciálna geometria sa ukazuje byť mimoriadne vhodným nástrojom prakticky vo všetkých častiach teoretickej fyziky. A to jednak na formuláciu samotných pojmov, ale aj na riešenie konkrétnych problémov.
​V prednáške, ktorá od poslucháča nevyžaduje hlbšiu predbežnú znalosť geometrie ani fyziky (potrebné pojmy sa vysvetlia za pochodu), sa budeme snažiť naznačiť, prečo to tak je. Nahliadneme krátko do klasickej mechaniky (newtonovskej aj lagranžovskej), hydrodynamiky, teórie elektromagnetického poľa, termodynamiky, všeobecnej teórie relativity a jemne aj do novších disciplín (kalibračné polia, struny). Všade nájdeme nejakú z častí diferenciálnej geometrie (riemannovskú, symplektickú, fibrované variety, ...). Rafinovane zamaskovaným propagandistickým cieľom prednášky je vyvolať dojem, že matematika a teoretická fyzika sa historicky vyvíjali a aj dnes vyvíjajú v úzkej a vzájomne obohacujúcej spolupráci."
Browse more videos