Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. o přímém prodeji a o Amway

  • 8 years ago
Děkan fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. hovoří na semináři distributorů Amway o přímém prodeji a o společnosti Amway.