Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Analistët për marrëveshjen Kosovë-Serbi - Vizion Plus - News - Lajme

3 years ago0 views

Pas nënshkrimit të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë dhe miratimit nga qeveritë përkatëse, analistët kosovarë janë të mendimit, se ky pakt është sprovë e madhe për të dyja palët. Megjithatë, ata janë të ndarë sa i përket efekteve të marrëveshjes dhe faktit se kush ka dalë i fituar e i humbur. Një pjesë e tyre shprehen se pakti i arritur mes kryeministrit Thaçi dhe atij Daçiç, me ndërmjetësimin e baroneshës Eshton, do të japë efekte negative, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin, në një periudhë të afërt. Sipas tyre, shteti serb është më i fituari nga ky dialog. Ndërsa për analistë të tjerë në Prishtinë, as Kosova dhe as Serbia nuk kanë dalë të fituar nga dialogu, por të paktën kanë hapur rrugën për integrimin europian të dy vendeve. Arritja e marrëveshjes konsiderohet se është vetëm fillimi, pasi zbatimi i saj mendohet se do të jetë shumë i vështirë. Por sipas analistëve, nisja e zbatimit të saj dhe respektimi i paktit nga dy palët, është shumë e rëndësishme për procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.

After signing the agreement between Kosovo and Serbia and approval by the respective governments, Kosovo analysts are of the opinion that this pact is great temptation for both parties. However, they are divided on the effects of the agreement and the fact that he has gained and lost out. Some of them say that the pact reached between the Prime Minister and the Dacic, mediated by Baroness Ashton, will give negative effects, not only for Kosovo, but for the whole region, in the near term. According to them, the Serbian state is the winner of this dialogue. While other analysts in Pristina, Serbia or Kosovo or have not managed to gain from the dialogue, but at least have opened the way for European integration of the two countries. Reaching agreement is considered just the beginning, because its implementation is supposed to be very difficult. But according to analysts, the launch of its application and the observance of the treaty by both parties, it is very important for the process of normalization of relations between the two countries.

Report this video

Select an issue

Embed the video

Analistët për marrëveshjen Kosovë-Serbi - Vizion Plus - News - Lajme
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x3f3690" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above