il y a 15 ans

Tai Ji Quan

wanlaisheng
Tai Ji Quan
Tai Ji Quan traditionnel du Style Yang et éventail de Tai Ji (mardi, 19h30-21h)

Pour toutes informations : http://fr.wanlaisheng.com