Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Žemaitijos istorija 1: SamoGetia - SamoGitia - SamaGotia

Sarmatija
5 years ago|1.1K views
1 dalis iš 4
Žemaitijos istorija arba kaip Getai įKūrė Lietuvą.
Paskaita apie Žemaitijos ir Lietuvos iki krikščionišką istoriją.
Aivaras Lileika, 2011 05 Vilnius


Krikščionybė niekuomet nebuvo Europinė, Euro-centrinė ... ir net su Europos istorija turi mažai ką bendro. Gal net priešingai, pastaroji - daugiau sietina su jos griovimu ir naikinimu ... .
Europietiška, tai – iš mintijimas/φιλοσοφία/filosofija, pilietinė teisė/iurare, doryba/ἠθικός/etika, ūkės tvarkymas/ekonomia/οἰκονομία, gamtažinystė/ta physika ir t.t. ir pan.
Klajoklystė gi ir svaigimas apie „pažadėtą žemę“ bei „išrinktą tautą/natio“, savotiška narkomanija, žinoma kaipo krikščionybė-islamas/ Χριστός-itas/ Mashiaẖ-itas – kupranugariais klajojančių arabų paveldas.... visiškai svetimas Europietiškai natūrai/prigimčiai.
Vadinamoji „krikščionybė/islamas/klajoklystė“, tai - daugiau socialinis-visuomeninis, bet tikrai ne civilizacinis ar net kultūrinis (lotyniškąja prasme) reiškinys.