atEityje, perkelia į "čia-dabar" < praEityje. Ypatingai "šventraščiai" sudaryti iš raidžių. Tikrieji Švent -raščiai/-ženkliai sudaromi tik iš Tik'rovėje Esančių Ženk'lių. Įskaitant Tave ir Mane kaipo Ženk'lus judančius VisaTos TikĖjime. Inaccurate English translation: Books (Gr. byblios) are mostly from the "here-now" in future > moving as to the "here-now" < in the past. In particular, "holly books" composed of letters. The real Hollly-scripts are significantly only if it contains Symbols (The Real Ones) of The Greater Reality. Including You and Me as Signs-Symbols of the moving universe ... in The Faith-Flight of The Life. When you can touch The Reality of The Real Symbols - The Letters/Literas of The UniVerse you'll be wise enough to understand the Holly Scripts. Неточный Русский перевод: Книги (гр. byblios), главным образом из "здесь сейчас" в будущем раздел настроек перемещение как "здесь сейчас" < в прошлом. В частности «Холли книги» состоят из букв. Реальный Холли скрипты являются значительно только если оно содержит символы (реальные) больше реальности. Включая вас и меня как знаки-символы движущихся Вселенной... в Вера-полет к жизни. Когда вы можете прикоснуться к реальности реальных символов - букв/Literas Вселенной вы будете достаточно мудры, чтобы понимать Священные Писания." />

Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Paskaita 1 d. iš 5. Visata 1.

Sarmatija
6 years ago|966 views
2009 m. juodraštinės paskaitos įrašas. 1 dalis iš 5.
Kiekvienos dalies trukmė apie 1 val.
© (copyright by A.Lileika)

Visata - jos raida ir kitimas.
Iš anksto atsiprašau už kLaidas, kurios tėra tik laidas į tobulesnį asmeninį supratimą-sąmoningumą. Galimai jos padės suprasti, jog norint pakeisti paSaulį, užtenka pakeisti savas mintis.

Įrašo atskirų dalių pateikimas, ištraukimas, platinimas be autoriaus sutikimo ir leidimo draudžiamas ir apsaugotas autorinių teisių.


--------------------

Knygos (gr. byb'lios) dažniausiai iš "čia-dabar" >atEityje, perkelia į "čia-dabar" < praEityje.
Ypatingai "šventraščiai" sudaryti iš raidžių.
Tikrieji Švent -raščiai/-ženkliai sudaromi tik iš Tik'rovėje Esančių Ženk'lių. Įskaitant Tave ir Mane kaipo Ženk'lus judančius VisaTos TikĖjime.


Inaccurate English translation:
Books (Gr. byblios) are mostly from the "here-now" in future > moving as to the "here-now" < in the past. In particular, "holly books" composed of letters.
The real Hollly-scripts are significantly only if it contains Symbols (The Real Ones) of The Greater Reality. Including You and Me as Signs-Symbols of the moving universe ... in The Faith-Flight of The Life. When you can touch The Reality of The Real Symbols - The Letters/Literas of The UniVerse you'll be wise enough to understand the Holly Scripts.

Неточный Русский перевод:
Книги (гр. byblios), главным образом из "здесь сейчас" в будущем раздел настроек перемещение как "здесь сейчас" < в прошлом. В частности «Холли книги» состоят из букв.
Реальный Холли скрипты являются значительно только если оно содержит символы (реальные) больше реальности. Включая вас и меня как знаки-символы движущихся Вселенной... в Вера-полет к жизни. Когда вы можете прикоснуться к реальности реальных символов - букв/Literas Вселенной вы будете достаточно мудры, чтобы понимать Священные Писания.