ค้นหา
ไลบรารี
เข้าสู่ระบบ

TVBURABHA

www.tvburabha.com
ทีวีบูรพา เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการประกอบธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว ด้วยความเชื่อมั่นว่าสื่อโทรทัศน์มีบทบาทสำคัญต่อสังคมโดยรวม
110.2K
ดู
483
ผู้ติดตาม
422
วิดีโอ