TVBURABHA

www.tvburabha.com
ทีวีบูรพา เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการประกอบธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว ด้วยความเชื่อมั่นว่าสื่อโทรทัศน์มีบทบาทสำคัญต่อสังคมโดยรวม
437
ผู้ติดตาม
422
วิดีโอ

วิดีโอทั้งหมด

มากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา