فيلم ها و سريال هاى تركى | ويكو

@srgalhastr
سریال های ترکی با ترجمه و زیر نویس فارسی برای فارسی زبانان عزیز
تماشای آنلای فیلم ها و سریال های ترکی
#سریال_ترکی
#فارسی
9:33
کرم بدهی پدرش را پرداخت| هزار و یک شب سریال - قسمت52
9 days ago
5:58
کی به کرم | هزار و یک شب سریال - قسمت52
10 days ago
2:52
همه اینها به خاطر این اتفاق افتاد که من قول شهرزاده را قبول کردم | هزار و یک شب سریال - قسمت52
11 days ago
4:28
ما اینجا هستیم تا به شما خبرهای خوشی بدهیم | هزار و یک شب سریال - قسمت52
12 days ago
3:14
اگه با من ازدواج نکنی خودمو میکشم| هزار و یک شب سریال - قسمت52
12 days ago
3:00
منم میخوام صورتم بخنده| هزار و یک شب سریال - قسمت52
14 days ago
5:45
دیگر هرگز مریض نخواهی شد، نترس | هزار و یک شب سریال - قسمت52
15 days ago
2:37
چگونه پسرم را ترک کنم | هزار و یک شب سریال - قسمت52
16 days ago
2:39
نذار چشمام ببینمت| هزار و یک شب سریال - قسمت52
17 days ago
5:07
آیا من واقعا یک زن بد اخلاق هستم؟ | هزار و یک شب سریال - قسمت52
18 days ago
5:56
پسر خونه ای که مهمون بودی تو تختت بردی | هزار و یک شب سریال - قسمت52
19 days ago
8:39
ملک مورد آزار و اذیت قرار می گیرد | هزار و یک شب سریال - قسمت52
20 days ago
3:57
رهایم نکن آقای برهان | هزار و یک شب سریال - قسمت52
21 days ago
3:01
سختی و زیبایی عشق تو اینجاست | هزار و یک شب سریال - قسمت52
22 days ago
3:08
آیا برهان بیگ خواهد مرد؟| هزار و یک شب سریال - قسمت52
23 days ago
2:24
خداوند هر دوی شما را جزا بدهد | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
3:13
منم که دل سنگ سخت شهرزاده| هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
3:12
من حتی پسر خودت را دنبال می کنم| هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
3:34
عکس خانواده شاد | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
3:48
تو مجبور نیستی منتظر من باشی | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
2:42
آیا من حق ندارم عاشق تو شوم | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
1:50
دلم برای بویش خیلی تنگ شده | هزار و یک شب سریال - قسمت51
2 months ago
4:46
به من دلیلی برای زندگی بده | هزار و یک شب سریال - قسمت51
2 months ago
2:53
کودکان دلتنگ مادرشان می شوند | هزار و یک شب سریال - قسمت51
2 months ago
3:25
عروس باردار بودن را مسخره می کنند | هزار و یک شب سریال - قسمت51
2 months ago
5:18
من اینگونه هستم و به تغییر فکر نمی کنم| هزار و یک شب سریال - قسمت51
2 months ago
2:51
چرا زندگی خود را برای الین فرزند خود خراب می کنید | هزار و یک شب سریال - قسمت51
2 months ago
1:16
فیلم به زیبایی تو نیست | هزار و یک شب سریال - قسمت51
2 months ago
3:43
میترسم اتفاقی برات افتاده | هزار و یک شب سریال - قسمت51
2 months ago
3:48
آیا شهرزاده گامی به سوی اونور برخواهد داشت | هزار و یک شب سریال - قسمت51
2 months ago