فيلم ها و سريال هاى تركى | ويكو

@srgalhastr
سریال های ترکی با ترجمه و زیر نویس فارسی برای فارسی زبانان عزیز
تماشای آنلای فیلم ها و سریال های ترکی
#سریال_ترکی
#فارسی
2:24
خداوند هر دوی شما را جزا بدهد | هزار و یک شب سریال - قسمت51
11 days ago
3:13
منم که دل سنگ سخت شهرزاده| هزار و یک شب سریال - قسمت51
12 days ago
3:12
من حتی پسر خودت را دنبال می کنم| هزار و یک شب سریال - قسمت51
13 days ago
3:34
عکس خانواده شاد | هزار و یک شب سریال - قسمت51
14 days ago
3:48
تو مجبور نیستی منتظر من باشی | هزار و یک شب سریال - قسمت51
15 days ago
2:42
آیا من حق ندارم عاشق تو شوم | هزار و یک شب سریال - قسمت51
15 days ago
1:50
دلم برای بویش خیلی تنگ شده | هزار و یک شب سریال - قسمت51
17 days ago
4:46
به من دلیلی برای زندگی بده | هزار و یک شب سریال - قسمت51
18 days ago
2:53
کودکان دلتنگ مادرشان می شوند | هزار و یک شب سریال - قسمت51
19 days ago
3:25
عروس باردار بودن را مسخره می کنند | هزار و یک شب سریال - قسمت51
20 days ago
5:18
من اینگونه هستم و به تغییر فکر نمی کنم| هزار و یک شب سریال - قسمت51
21 days ago
2:51
چرا زندگی خود را برای الین فرزند خود خراب می کنید | هزار و یک شب سریال - قسمت51
22 days ago
1:16
فیلم به زیبایی تو نیست | هزار و یک شب سریال - قسمت51
23 days ago
3:43
میترسم اتفاقی برات افتاده | هزار و یک شب سریال - قسمت51
24 days ago
3:48
آیا شهرزاده گامی به سوی اونور برخواهد داشت | هزار و یک شب سریال - قسمت51
25 days ago
2:20
من نمی توانم آن مرد را پدر بنامم | هزار و یک شب سریال - قسمت51
26 days ago
1:24
بنو باردار | هزار و یک شب سریال - قسمت51
27 days ago
2:22
نوبت شماست که قدم بردارید شهرزاده | هزار و یک شب سریال - قسمت51
28 days ago
3:31
من امروز باید بنوشم | هزار و یک شب سریال - قسمت51
29 days ago
1:59
چند زن در زندگی شما وجود دارد؟ | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
1:27
کرم پدرش را پیدا کرد | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
1:51
من دیگر نمی خواهم زندگی کنم | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
1:44
دیگر پیش من نیای، بنو | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
0:58
آیا خانم پریده میمیرد | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
2:01
مامان، من خوبم، درسته | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
2:15
خانم پراید خودکشی کرد| هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
1:26
شهرزاده بیهوش شد | هزار و یک شب سریال - قسمت51
last month
1:45
چیزی برای فکر کردن باقی نمانده است، فوسون را ترک می کنم | هزار و یک شب سریال - قسمت50
last month
2:05
بی خوابی همدم غم من شد | هزار و یک شب سریال - قسمت50
last month
1:48
در زندگی من کسی نیست که با کسی که می خواهم صحبت کنم | هزار و یک شب سریال - قسمت50
last month