prieremidi2k19

@prieremidi2k19
54:29
Dimanche Culte D'adoration | 03/20/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
28:53
Jeune de Priere | 03/19/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
2:18:07
BONDYE W FIDEL
2 years ago
10:26
BONDYE W FIDEL part2
2 years ago
1:52:52
Cri Delivrance | 03/17/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
2:12:54
Senyè se ou map rele, tande rèl mwen souple
2 years ago
56:20
KITE BONDYE AJI POU OU
2 years ago
2:46:05
MÈSI SENYÈ POU GRAS OU NAN LAVI'M
2 years ago
18:38
Dimanche Culte D'adoration | 03/13/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
2:17:25
SENYÈ M KONEN W KONN AJI
2 years ago
3:01:24
AVEK OU SENYÈ ANYEN PA ENPOSIB
2 years ago
2:15:43
AVEK OU SENYÈ ANYEN PA ENPOSIB
2 years ago
19:06
SENYÈ M KONEN W KONN AJI
2 years ago
2:46:05
MÈSI SENYÈ POU GRAS OU NAN LAVI'M
2 years ago
2:51:06
SENYÈ M KONEN W KONN AJI
2 years ago
53:58
Jeune de Priere | 02/19/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
2:47:18
BONDYE PAM LAN M PAKA KONPARE L
2 years ago
7:48
Cri Delivrance | 02/017/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
26:33
Ala yon zanmi se Jezu
2 years ago
56:52
Cri Delivrance | 02/017/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
2:47:18
BONDYE PAM LAN M PAKA KONPARE L
2 years ago
2:47:18
BONDYE PAM LAN M PAKA KONPARE L
2 years ago
2:56:15
Bondye gen dèniyé mo a
2 years ago
0:59
Jeune de Priere | 02/19/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
17:48
Cri Delivrance | 02/24/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
47:52
Pa kenbe moun sou kèw
2 years ago
51:04
Jeune de Priere | 02/26/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago
26:33
Ala yon zanmi se Jezu
2 years ago
34:51
34 minit louanj et Adorasyon
2 years ago
45:31
Cri Delivrance | 02/017/2022 | 1100 South State Rd 7, Margate, FL 33068 | TFG
2 years ago