Kadın - Zan - سریال ترکی زن

@kadinfarsi
«کدین» داستان بهار مادری است که وزن و عشق دو فرزندش را با شور و شوق در دل دارد و در تنگدستی و تلاش برای زندگی موفق می شود آنها را بخنداند و با مصون ماندن از سختی ها از خود محافظت کند. از زندگی بهار که در هشت سالگی توسط مادرش رها شده بود، بعداً مادربزرگ و پدرش را از دست می‌دهد و با سارپ آشنا می‌شود که در روزهایی که فکر می‌کرد در زندگی تنهاست، دیوانه‌وار عاشق او شده است. با این حال سارپ که پس از یک ازدواج خوشبخت و دو فرزند به طور غیرمنتظره از دنیا رفت، بدهکار و پیوند بهار با گذشته شد. خاطرات او تجربه هایی است که هر روز با او داشته و دلش را به روی دیگری بسته است. با این حال، ورود مجدد او به زندگی مادر و خانواده اش که او را در هشت سالگی ترک کردند و محله جدیدی که باید به آن نقل مکان کند، درهای غیرمنتظره ای را به روی او باز خواهد کرد. زن زندگی زنانی را که مبارزه برای زندگی را به دوش کشیده اند با واقعیتی آشکار به روی پرده می آورد…
33:14
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 72 HD
yesterday
38:07
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 71 HD
3 days ago
45:02
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 70 HD
5 days ago
45:25
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 69 HD
7 days ago
45:15
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 68 HD
9 days ago
43:54
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 67 HD
11 days ago
46:02
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 66 HD
13 days ago
45:16
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 65 HD
15 days ago
32:13
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 64 HD
17 days ago
30:42
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 63 HD
19 days ago
32:54
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 62 HD
21 days ago
36:13
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 61 HD
24 days ago
35:22
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 60 HD
26 days ago
35:10
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 59 HD
28 days ago
33:45
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 58 HD
last month
35:06
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 57 HD
last month
33:49
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 56 HD
last month
33:11
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 55 HD
last month
32:25
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 54 HD
last month
35:56
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 53 HD
last month
30:59
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 52 HD
last month
32:02
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 51 HD
last month
33:50
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 50 HD
2 months ago
36:57
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 49 HD
2 months ago
31:48
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 48 HD
2 months ago
34:33
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 47 HD
2 months ago
32:31
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 46 HD
2 months ago
34:55
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 45 HD
2 months ago
29:45
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 44 HD
2 months ago
35:11
Kadın - Zan - سریال ترکی زن 43 HD
2 months ago