The Remix là chương trình được sự tham gia không chỉ là cá nhân một ca sĩ mà còn là sự phối hợp với một nhà sản xuất âm nhạc và một DJ.
190
followers
108
videos