THE REMIX - HÒA ÂM ÁNH SÁNG

@hoaamanhsang
The Remix là chương trình được sự tham gia không chỉ là cá nhân một ca sĩ mà còn là sự phối hợp với một nhà sản xuất âm nhạc và một DJ.
5:04
THE REMIX - HÒA ÂM ÁNH SÁNG TẬP 2: ĐÔNG NHI - ĐẤT NƯỚC LỜI RU [FULL HD]
9 years ago
4:13
THE REMIX - HÒA ÂM ÁNH SÁNG TẬP 1: SƠN TÙNG M-TP - EM CỦA NGÀY HÔM QUA [FULL HD]
9 years ago
4:21
THE REMIX - HÒA ÂM ÁNH SÁNG TẬP 6: SƠN TÙNG MTP - KHUÔN MẶT ĐÁNG THƯƠNG [FULL HD]
9 years ago
1:33:13
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: FULL LIVESHOW - 03/5/2015 [FULL HD]
9 years ago
6:29
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: PB NATION - TĂNG GA [FULL HD]
9 years ago
5:55
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: NGỌC TUYỀN [FULL HD]
9 years ago
6:08
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: MIN - JUSTA TEE - MR.A [FULL HD]
9 years ago
5:10
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: LƯU HƯƠNG GIANG - GET HIGH [FULL HD]
9 years ago
6:59
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: ISAAC - ONLY C [FULL HD]
9 years ago
4:42
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: GIANG HỒNG NGỌC, ISAAC - THU CUỐI [FULL HD]
9 years ago
5:10
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: HOÀNG THUỲ LINH - JUST YOU [FULL HD]
9 years ago
5:11
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: GIANG HỒNG NGỌC - CON CÒ [FULL HD]
9 years ago
5:55
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: ĐÔNG NHI - BAD BOY [FULL HD]
9 years ago
7:32
GALA TRAO GIẢI | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: ĐÔNG NHI - GIANG HỒNG NGỌC - ISAAC [FULL HD]
9 years ago
5:41
CHUNG KÊT | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: TÓC TIÊN, GIANG HỒNG NGỌC - CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY [FULL HD]
9 years ago
5:05
CHUNG KÊT | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: HỒ NGỌC HÀ, NOO PHƯỚC THỊNH - EM ĐI TÌM ANH [FULL HD]
9 years ago
1:41:48
CHUNG KÊT | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: FULL LIVESHOW - 26/4/2015 [FULL HD]
9 years ago
7:55
CHUNG KÊT | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: ISAAC - XIN HÃY THỨ THA [FULL HD]
9 years ago
9:45
CHUNG KÊT | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: TÓC TIÊN - THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ANH [FULL HD]
9 years ago
5:02
CHUNG KÊT | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: ĐÔNG NHI, ISAAC - TAXI [FULL HD]
9 years ago
4:03
CHUNG KÊT | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: VŨ CÁT TƯỜNG - PHAI [FULL HD]
9 years ago
7:32
CHUNG KÊT | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: GIANG HỒNG NGỌC - LỘT XÁC [FULL HD]
9 years ago
7:46
CHUNG KÊT | THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: ĐÔNG NHI - HOT [FULL HD]
9 years ago
4:00
THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG TẬP 10: TIẾT MỤC MỞ MÀN - QUẢ GÌ [FULL HD]
9 years ago
5:31
THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG TẬP 10: ISAAC - BẮC KIM THANG [FULL HD]
9 years ago
1:15:35
THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG: TẬP 10 FULL LIVESHOW - 19/4/2015 [FULL HD]
9 years ago
4:41
THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG TẬP 10: TÓC TIÊN - SAO ANH VẪN CHỜ [FULL HD]
9 years ago
5:07
THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG TẬP 10: BUÔNG TAY - BEE.T [FULL HD]
9 years ago
4:06
THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG TẬP 10: TỈNH GIẤC - NHẬT THUỶ [FULL HD]
9 years ago
4:50
THE REMIX - HOÀ ÂM ÁNH SÁNG TẬP 10: GIANG HỒNG NGỌC - MÃI MÃI VỀ SAU [FULL HD]
9 years ago