اسمش را فریحا گذاشتم - Feriha Duble Farsi

@ferihadublefarsi
نام تو را فریها گذاشتم یک درام عاشقانه عاشقانه با بازی هازال کایا و چاگاتاری اولوسوی است.

فریحا دختری در یک خانواده فقیر زندگی می‌کند که سرایدار آپارتمانی در یک محله بالانشین در شهر استانبول است. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که فریحا در دانشگاه قبول می‌شود و با ثروتمندترین و مشهورترین پسر دانشگاه آشنا می‌شود. فریحا شروع به دروغ گفتن می‌کند و عاشق امیر می‌شود و وقتی که دروغ‌های فریحا برملا می‌شود امیر از او متنفر می‌شود و…

بازیگران: وحیده پرچین
هازال کایا
کاگاتای اولوسوی
بدون ضبط متن
دنیز اوگور
یوسف آکگون
سیدا آتس
شمشیر صلح

کارگردان:
نسلیهان یشیلیورت
تهیه: کننده فاتح آکسوی
شرکت تولیدی :Medyapım
29:10
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 182 سریال HD
9 hours ago
27:43
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 181 سریال HD
yesterday
30:41
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 180 سریال HD
2 days ago
32:55
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 175 سریال HD
8 days ago
30:49
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 174 سریال HD
9 days ago
29:59
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 168 سریال HD
15 days ago
32:49
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 167 سریال HD
16 days ago
33:44
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 161 سریال HD
22 days ago
32:21
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 160 سریال HD
23 days ago
42:17
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 155 سریال HD
28 days ago
41:26
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 154 سریال HD
29 days ago
35:41
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 153 سریال HD
last month
1:41:40
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 30 سریال‎
last month
33:17
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 148 سریال HD
last month
37:02
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 147 سریال HD
last month
32:52
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 141 سریال HD
last month
34:42
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 140 سریال HD
last month
38:37
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 138 سریال HD
2 months ago
40:11
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 137 سریال HD
2 months ago
39:39
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 134 سریال HD
2 months ago
37:31
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 133 سریال HD
2 months ago
31:29
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 126 سریال HD
2 months ago
35:14
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 125 سریال HD
2 months ago
33:25
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 124 سریال HD
2 months ago
37:12
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 122 سریال HD
2 months ago
34:47
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 120 سریال HD
2 months ago
36:56
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 119 سریال HD
2 months ago
35:16
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 118 سریال HD
2 months ago
30:36
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 117 سریال HD
2 months ago
35:13
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 123 سریال HD
3 months ago