اسمش را فریحا گذاشتم - Feriha Duble Farsi

@ferihadublefarsi
نام تو را فریها گذاشتم یک درام عاشقانه عاشقانه با بازی هازال کایا و چاگاتاری اولوسوی است.

فریحا دختری در یک خانواده فقیر زندگی می‌کند که سرایدار آپارتمانی در یک محله بالانشین در شهر استانبول است. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که فریحا در دانشگاه قبول می‌شود و با ثروتمندترین و مشهورترین پسر دانشگاه آشنا می‌شود. فریحا شروع به دروغ گفتن می‌کند و عاشق امیر می‌شود و وقتی که دروغ‌های فریحا برملا می‌شود امیر از او متنفر می‌شود و…

بازیگران: وحیده پرچین
هازال کایا
کاگاتای اولوسوی
بدون ضبط متن
دنیز اوگور
یوسف آکگون
سیدا آتس
شمشیر صلح

کارگردان:
نسلیهان یشیلیورت
تهیه: کننده فاتح آکسوی
شرکت تولیدی :Medyapım
31:29
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 126 سریال HD
9 days ago
35:14
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 125 سریال HD
10 days ago
33:25
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 124 سریال HD
11 days ago
37:12
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 122 سریال HD
12 days ago
34:47
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 120 سریال HD
13 days ago
36:56
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 119 سریال HD
14 days ago
35:16
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 118 سریال HD
16 days ago
30:36
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 117 سریال HD
17 days ago
35:13
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 123 سریال HD
23 days ago
37:12
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 122 سریال HD
24 days ago
39:24
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 107 سریال HD
last month
37:35
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 106 سریال HD
last month
28:55
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 101 سریال HD
last month
27:03
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 100 سریال HD
last month
34:52
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 94 سریال HD
last month
32:48
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 93 سریال HD
last month
35:07
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 92 سریال HD
2 months ago
35:45
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 87 سریال HD
2 months ago
37:52
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 86 سریال HD
2 months ago
35:02
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 80 سریال HD
2 months ago
33:21
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 79 سریال HD
2 months ago
35:31
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 73 سریال HD
2 months ago
44:14
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 72 سریال HD
2 months ago
46:05
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 71 سریال HD
2 months ago
44:23
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 70 سریال HD
2 months ago
37:25
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 69 سریال HD
2 months ago
39:23
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 68 سریال HD
2 months ago
37:35
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 67 سریال HD
2 months ago
36:47
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 66 سریال HD
2 months ago
35:15
Feriha Duble Farsi - فریحا‎ قسمت 64 سریال HD
2 months ago