Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

Regarder en plein écran

Phim Công Binh tiếng Anh-- phụ đề Việt

dm_5095009c87ad0
il y a 7 ans|778 vues
Trước khi chiến tranh Thế Giới thứ Hai bùng nổ mùa thu năm 1939, 20 000 thanh niên Việt ở lưá tuổi hai mươi bị tuyển mộ sang Pháp để bổ sung trong các nhà máy vũ khí các công nhân Pháp đi ra mặt trận đánh Đức. Sau khi Pháp thua trận đầu hè năm 1940 và bị Đức đô hộ, họ bị nhầm lẫn là binh lính nên bị mắc kẹt bên Pháp. Họ bị nhốt trong trại giam như tù binh. Vừa bị bóc lột vừa bị hành hạ, nhưng họ là những người đã tiên phong trồng lúa gạo trên đất Pháp. Dù đã tiếp cực ủng hộ Hồ Chủ Tịch khi sang Pháp điều đình độc lập và tự do cho đất nứơc họ vẫn bị nghi oan là phản quốc,
Họ là các anh công binh mà lich ̣sử Pháp lẫn Việt đã từng quên lẵng đi.
Sáu người trên hai mươi nhân chứng trong phim đã từ trần trong thời gian dựng phim. Họ là nhân chứng còn sống sót để kể cho ta đời sống hàng ngày dưới thời thuộc địa Pháp. Một trang lịch sử giữa Pháp và Việt Nam mà đã bị quên lẵng đi trong hơn bẩy mươi năm trời.

Vidéos à découvrir