Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Przemyśl, Archiwum Państwowe - 27.XI.2009 r.

Andrzej Brzezina Winiarski
10 years ago|361 views
Archiwum Państwowe w Przemyślu
Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne ,,Archiwariusz"

ZAPROSZENIE

Listopad 2009 r.
Herby Rzeczypospolitej
Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu
Zarząd Przemyskiego Towarzystwa Archiwistycznego ,,Archiwariusz"

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
w dniu 27 listopada 2009 r. o godz. 11.00
w siedzibie tutejszego Archiwum w Przemyślu, ul. Lelewela 4
na spotkanie z autorem książki Herby Rzeczypospolitej

Andrzejem Brzeziną Winiarskim

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja Herbarza
m.in. kolekcja obrazów olejnych na płótnie z wizerunkami
wykonanych przez autora książki

Podczas spotkania odbędzie się promocja książki