Wilt u al uw recente zoekopdrachten verwijderen?

Alle recente zoekopdrachten zullen verwijderd worden

In volledig scherm bekijken

Expo "Troostmeisjes" Den Haag

Indisch4ever
10 jaar geleden|300 views
‘Comfort Women – an unfinished history’. Te zien van 8 t/m 27 juni 2009.

Tijdens de Japanse bezetting organiseerde de Japanse krijgsmacht in Nederlands-lndië gedwongen prostitutie ten behoeve van de Japanse militairen en burgers aldaar. In totaal werden ongeveer 200.000 vrouwen en meisjes - voornamelijk afkomstig uit Korea, China, de Filippijnen en Nederlands-lndië - voor legerbordelen geronseld. Onder hen waren ook vrouwen en meisjes van Nederlandse en Nederlands-Indische komaf.

Gedwongen arbeid, of duidelijker gezegd, slavenarbeid, is nog aan de orde van de dag tijdens oorlogen en gewapende conflicten waarbij burgers betrokken zijn. Deze tentoonstelling toont aan dat bij overtreding van mensenrechten een snelle reactie van de internationale gemeenschap noodzakelijk is om te voorkomen dat dergelijk onrecht de getroffen en toekomstige generaties blijft achtervolgen. Ontkenning van het verschijnsel van slavenarbeid heeft geleid tot onnodig leed en bemoeilijkt het vrije verkeer van ideeën.

In de tentoonstelling ‘Comfort Women – an unfinished history’ worden deze misdaden toegelicht aan de hand van drie verhaallijnen, deels aan de hand van persoonlijke getuigenissen. De eerste twee delen betreffen de ervaringen van Koreaanse “troostmeisjes” in stations van het Japanse legereenheden vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië en die van hun lotgenoten in dergelijke stations in het voormalige Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting. Het derde deel betreft de gedwongen seksarbeid in de concentratiekampen van de Nazi’s vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa.