Yasunao Ishida - Vivaldi: Le quattro stagioni, Violin Concerto in E Major, Op. 8 No. 1, RV 269 “La primavera”: I. Allegro (Live at Muza Kawasaki Symphony Hall / Aug. 19, 2022)

  • 10 months ago
YASUNAO ISHIDA - VIVALDI: LE QUATTRO STAGIONI, VIOLIN CONCERTO IN E MAJOR, OP. 8 NO. 1, RV 269 “LA PRIMAVERA”: I. ALLEGRO (LIVE AT MUZA KAWASAKI SYMPHONY HALL / AUG. 19, 2022) (Vivaldi: Le quattro stagioni, Violin Concerto in E Major, Op. 8 No. 1, RV 269 “La primavera”: I. Allegro)

Associated Performer: Hironori Nakamura, Masaru Tamagawa, Fumihiro Fukutome, Toshiro Murai, Chihiro Tai, Motomichi Konakazawa, Koichi Yonenaga, Yoshito Omiya, Yasunao Ishida, Asahi Matsuoka, Shu Shioda, Yasuaki Shimizu, Makito Nishiya, Koji Suzuki
Film Director: Shinya Noda
Composer: Antonio Vivaldi
Film Producer: Hiroko Kawachi

© 2023 UNIVERSAL MUSIC LLC