Yasunao Ishida - Vivaldi: Le quattro stagioni, Violin Concerto in F Major, Op. 8 No. 3, RV 293 "L'autunno": III. Allegro (Live at Muza Kawasaki Symphony Hall / Aug. 19, 2022)

  • 11 months ago
YASUNAO ISHIDA - VIVALDI: LE QUATTRO STAGIONI, VIOLIN CONCERTO IN F MAJOR, OP. 8 NO. 3, RV 293 "L'AUTUNNO": III. ALLEGRO (LIVE AT MUZA KAWASAKI SYMPHONY HALL / AUG. 19, 2022) (Vivaldi: Le quattro stagioni, Violin Concerto in F Major, Op. 8 No. 3, RV 293 "L'autunno": III. Allegro)

Associated Performer: Hironori Nakamura, Masaru Tamagawa, Fumihiro Fukutome, Toshiro Murai, Chihiro Tai, Motomichi Konakazawa, Koichi Yonenaga, Yoshito Omiya, Yasunao Ishida, Asahi Matsuoka, Shu Shioda, Yasuaki Shimizu, Makito Nishiya, Koji Suzuki
Film Director: Shinya Noda
Composer: Antonio Vivaldi
Film Producer: Hiroko Kawachi

© 2023 UNIVERSAL MUSIC LLC