"Ženske studije 2023" Subotica - 08.07.2023.

  • 10 months ago
Alternativni visokoškolski obrazovni program
“Ženske studije 2023” Subotica
maj/jul 2023.

autor
DRAGUTIN DRAGAN BEĆAR

ideja / scenario
dr MARGARETA BAŠARAGIN

organizatorka / koordinatorka
dr MARGARETA BAŠARAGIN

učestvuju
po redosledu pojavljivanja

prof. emerita SVENKA SAVIĆ
dr MARGARETA BAŠARAGIN
dr MIRJANA DOKMANOVIĆ
doc. dr MARIJA ALEKSANDROVIĆ
ms NELA TONKOVIĆ
prof. dr VIKTORIJA ALADŽIĆ
mr TATJANA KIŠ ČEGAR
dr MAJA RAKOČEVIĆ CVIJANOV
DEJAN MRKIĆ
ADRIJANA MARIJANUŠIĆ
mg MONIKA IVANOVIĆ
JELENA ZAGORAC
SANJA HASANOVIĆ
MIONA KOSIJER
mr TATJANA PERIĆ

donatorska podrška
REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND
Beograd

prostor ustupila
SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA
Subotica

kamera i montaža
DRAGUTIN DRAGAN BEĆAR

muzika
FREE - Hollywood - Sports – Track 15

produkcija i arhivski materijal
Udruženje
ŽENSKE STUDIJE I ISTRAŽIVANJA
Novi Sad

Subotica, 8. jul 2023.