Yasunao Ishida - Curtain Call / Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2, WD 28: IV. Farandole

  • last year
YASUNAO ISHIDA - CURTAIN CALL / BIZET: L'ARLéSIENNE SUITE NO. 2, WD 28: IV. FARANDOLE (Curtain Call / Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2, WD 28: IV. Farandole)

Film Director: Shinya Noda
Associated Performer: Hironori Nakamura, Masaru Tamagawa, Fumihiro Fukutome, Toshiro Murai, Chihiro Tai, Motomichi Konakazawa, Koichi Yonenaga, Yoshito Omiya, Yasunao Ishida, Shu Shioda, Yasuaki Shimizu, Makito Nishiya, Koji Suzuki
Film Producer: Hiroko Kawachi
Studio Personnel: Yuji Miyashita, Yoei Hashimoto
Composer Lyricist: Not Applicable
Arranger: Ernest Guiraud
Composer: Georges Bizet

© 2023 UNIVERSAL MUSIC LLC