Yumi Matsutoya - Call Me Back

  • 2 years ago
YUMI MATSUTOYA - CALL ME BACK (Call Me Back)

Associated Performer: Yumi Matsutoya, Masaki Matsubara, Teruko Ogino, Reiko Kusano, Toshiyuki Kimata, Kenji Takamizu, Hiroyuki Yamaguchi, Kenichi Hashimoto, Yukihiro Matsubara, Tatsuo Hayashi, Masahiro Nagasawa, Toshihiro Nakanishi, Hideaki Nakatake, Masataka Matsutoya, Junichi Hiiro, Yumi Arai, Masashi Abe, Hachiro Omatsu, Nobu Saito, Yumiko Hirose
Composer Lyricist: Not Applicable
Composer: Karuho Kureda
Film Producer: Shinichi Kudo

© 2022 UNIVERSAL MUSIC LLC

Recommended