Reproduction ng COVID-19 sa PHL, bahagyang bumaba ayon sa Octa Research Group; Davao City, Quezon City, Manila City, Pasig City at Makati City, nanguna sa may pinakamataas na new cases

  • 4 years ago
Reproduction ng COVID-19 sa PHL, bahagyang bumaba ayon sa Octa Research Group; Davao City, Quezon City, Manila City, Pasig City at Makati City, nanguna sa may pinakamataas na new cases