Maki Yano - Yakyoku
  • 4 years ago
MAKI YANO - YAKYOKU (Yakyoku)

Producer: Kenji Fujii, Maki Yano, Yohito Teraoka
Author: Yohito Teraoka
Associated Performer: Kenji Takamizu, Hiroshi Uesugi, Gen Ittetsu, Gen Ittetsu Strings, Tatsuo Hayashi
Studio Personnel: Hiroshi Hiranuma, Takaaki Mukasa
Arranger: Kenji Fujii
Composer: Spoken Word

© 2019 UNIVERSAL MUSIC LLC
Recommended