Zoek
Bibliotheek
Inloggen
In volledig scherm bekijken
3 jaar geleden

Gospel film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2 (Dutch Subtitles)

De Kerk van Almachtige God
Dutch gospel film | Vinden we in de Bijbel een aanwijzing voor de terugkeer van de Heer door incarnatie? - ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2 (Dutch Subtitles)
Bekijk de hele film:
God is onze kracht | Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’
https://youtu.be/QT8DEY2BlGs

Bij het verwelkomen van de wederkomst van de Heer hechten veel mensen alleen belang aan de profetie in de Bijbel dat de Heer vanuit de wolken zal neerdalen om zo terug te keren, maar zij gaan voorbij aan de profetie dat de wederkomst van de Heer door incarnatie zal geschieden. Alles wat getuigt van de wederkomst van de Heer als vleesgeworden God doen ze af als leugen. Is hun interpretatie en praktijk wel in overeenstemming met de Bijbel? Welke profetie staat er precies in de Bijbel betreffende de wederkomst van de Heer door incarnatie?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De Kerk van Almachtige God:https://nl.godfootsteps.org/
Evangelie van de komst van het Koninkrijk:https://nl.kingdomsalvation.org/
U mag de app van De Kerk van Almachtige God downloaden.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
App Store: https://itunes.apple.com/nl/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433

E-mail: contact.nl@kingdomsalvation.org
Evangelie-hotlijnen: +31-6-46-790-198 +31-6-12-760-155

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Browse meer video's

Browse meer video's