Kozin Mazury. Restauracja włoska. Sailing Mazury Lake

  • 16 years ago
Przerwa przy przystani. Stop by the restaurant