5 years ago

[sub] Journeys in Japan; Traces of History; Exploring around Hiroshima

documentary-b
Traces of History: Exploring around Hiroshima - Journeys in Japan
Hiroshima is home to 2 World Heritage Sites, the Atomic Bomb Dome and Miyajima Island. Other buildings of architectural significance can be found in, and around, the city. Tokyo-based architect James Lambiasi explores the history of Hiroshima-and the nearby areas of Onomichi and Iwakuni-through iconic architectural sites, as well as simple, old dwellings.

Rastros de la historia: Explorando Hiroshima - Journeys in Japan
Hiroshima es el hogar de dos Patrimonios de la Humanidad: la Cúpula de la bomba atómica y el santuario Itsukushima. También pueden encontrarse otros edificios de importancia arquitectónica en los alrededores y dentro de la ciudad. El arquitecto James Lambiasi, radicado en Tokio, explora la historia de Hiroshima y las áreas lindantes de Onomichi e Iwakuni a través de sitios arquitectónicos icónicos, así como también edificios simples y antiguos.

Jejak Sejarah: Menjelajah Sekitar Hiroshima - Journeys in Japan
Hiroshima adalah rumah dari dua Situs Warisan Dunia, Atomic Bomb Dome dan Kuil Itsukushima. Bangunan dengan arsitektur penting lainnya bisa ditemukan di dalam dan di sekitar kotanya. Arsitek yang berbasis di Tokyo, James Lambiasi, menjelajahi sejarah Hiroshima dan area di dekatnya yaitu Onomichi dan Iwakuni melalui situs arsitektur ikonis serta hunian tua yang sederhana.

역사의 흔적: 히로시마 주변 탐험 - Journeys in Japan
히로시마에는 세계유산이 두 군데 있다. “원폭돔”과 “이쓰쿠시마 신사”다. 이외에도 건축학적 의미를 갖는 건물들이 많다. 도쿄를 거점으로 활동하는 건축가인 제임스 람비아시와 함께 다양한 건물들을 살펴보는 한편, 인접해 있는 오노미치와 이와쿠니의 소박하고 오래된 주거지들도 탐사하며 역사를 파헤친다.

ตามรอยประวัติศาสตร์: สำรวจรอบจังหวัดฮิโระชิมะ - การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นJourneys in Japan
ฮิโระชิมะ มีแหล่งมรดกโลกถึง 2 แห่งด้วยกัน นั่นคือโดมระเบิดปรมาณู และศาลเจ้าอิสึกุชิมะ อาคารอื่นๆ ที่เปี่ยมด้วยความสำคัญทางสถาปัตยกรรมสามารถหาดูในตัวเมืองและรอบๆ เจมส์ ลัมบีอาซี สถาปนิกที่อาศัยอยู่กรุงโตเกียว จะพาคุณไปสำรวจประวัติศาสตร์ของฮิโระชิมะและเมืองใกล้เคียงอย่าง โอะโนะมิชิ และอิวะคุนิ ผ่านสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ ตลอดจนที่พักอาศัยเก่าแก่ที่ดูเรียบง่าย

Dấu chân Lịch sử: Khám phá Hiroshima - Hành trình ở Nhật BảnJourneys in Japan
Hiroshima là nơi có 2 Di sản thế giới: Mái vòm bom nguyên tử và đền Itsukushima. Các tòa nhà kiến trúc giàu ý nghĩa có thể được tìm thấy ở trong và xung quanh thành phố. Kiến trúc sư James Lambiasi, sống ở Toyko, lên đường khám phá Hiroshima cùng các khu vực lân cận là Onomichi và Iwakuni qua các địa danh kiến trúc tiêu biểu cũng như những căn nhà cũ và giản dị.

历史的踪迹:广岛巡游 - 日本之旅Journeys in Japan
广岛拥有两处世界文化遗产:原子弹爆炸圆顶屋与严岛神社。广岛市及周边地区还分布着许多标志性建筑物。在东京工作的建筑师詹姆斯・兰姆比亚斯参观标志性建筑物和简朴的民居,并探索广岛以及临近的尾道市与岩国市的历史。

/nhkworld/en/vod/journeys/2007319/