Τα ιερά λείψανα του Αγίου Λαζάρου στην Αγία Παρασκευή Σιδηρόκαστρο, 16 Μαρτίου 2018

  • 6 years ago
Τα ιερά λείψανα του Αγίου Λαζάρου στην Αγία Παρασκευή Σιδηρόκαστρο, 16 Μαρτίου 2018

Recommended