สอนวิธีการติดตั้ง Windows 7 ทั้ง 32 bit / 64 Bit

  • 7 years ago
สอนลง Windows 7 : \r
สอนวิธีการติดตั้ง Windows 7 ทั้งแบบ 32 bit / 64 Bit แบบละเอียดทุกขั้นตอน\r
Facebook :