5 лет назад

Mien,Yao woman (สาวเย้า สาวเมี่ยน)

Suvuhem
\r
mr.hotsia travel to Baan Yao in Payao. i walk around village and talk with Yao woman.\r
\r
เมี่ยน [เย้า] ได้รับการจัดให้อยู่ในเชื้อชาติ มองโกลอยด์ คืออยู่ในตระกูลจีนธิเบต ได้ปรากฏครั้งแรกในเอกสารบันทึกของจีน สมัยราชวงศ์ถัง โดยปรากฏในชื่อ ม่อ เย้า มีความหมายว่าไม่อยู่ใต้อำนาจของผู้ใด เล่ากันว่า เมื่อประมาณ 2000 กว่าปีมาแล้วบรรพชน ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ราบรอบทะเลสาปตงถิง แถบแม่น้ำแยงซี ยอมอ่อนน้อมให้ชนชาติผู้ปกครองรัฐ และไม่ยินยอมอยู่ภายใต้การบังคับกดขี่ของรัฐ จึงได้ทำการอพยพเข้าไปในป่าลึกบนภูเขาสูง ได้ตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านด้วยมือของเขาเอง เพื่อปกป้องเสรีภาพจึงถูกขนานนามว่า ม่อ เย้า ซึ่ง เหยา ซี เหลียน ได้บันทึกไว้ในเหลียงซูต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง คำเรียกนี้ี้ถูกยกเลิกไปเหลือแต่คำว่า เย้า เท่านั้น\r
\r
สาวเย้าบ้านผาแดงปักผ้าเส้นทางที่จะไปบ้านผาแดง จะผ่านหุบเขาจำนวนมากๆ นับสิบๆกิโล ลึกลงไปตลอดทั้งหุบเขาเต็มไปด้วยลิ้นจี่ จนขนานนามว่า หุบเขาลิ้นจี่ ซึ่งผมคุยกับพี่หลวงอาวุธไว้แล้วว่า ผมจะกลับไปเที่ยวหุบเขาลิ้นจี่แน่นอน เพราะช่วงที่ลิ้นจี่ออกนั้นทั้งหุบเขาจะมีสีสันสวยงามไปด้วยผลลิ้นจี่ สมดังสมนาม หุบเขาลิ้นจี่ จริงๆ ดังนั้นหากจะมาพักโฮมสเตย์บ้านเมี่ยน ที่บ้านผาแดง ก็จะได้เที่ยวหุบเขาลิ้นจี่ไปด้วยคุ้มค่าการเดินทางครับ

Просматривать другие видео

Просматривать другие видео