Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

137.Team Gleason & Microsoft use technology to empower people with ALS

năm ngoái18 views

yxing2

Yxing

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

137.Team Gleason & Microsoft use technology to empower people with ALS
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x5qw3kb" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

137.Team Gleason & Microsoft use technology to empower people with ALS
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x5qw3kb" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên